Vormen van ontslag

Hier vindt u een uitleg over de opzet van een ontslagbrief en het gebruik van een voorbeeld, verschillende soorten brieven (staande voet, geen verlenging, et cetera.), hierbij zijn er twee afdelingen, één voor de werkgever en één voor de werknemer.

Zelf ontslag nemen als werknemer

Een werknemer kan zelf opstappen. Hierbij moet er rekening worden gehouden met een opzegtermijn, deze bedraagt minimaal een maand (afhankelijk van wat er in het contract is afgesproken). Als u een topfunctie heeft dan kan de opzegtermijn ook langer zijn. Als u een korte tijd ergens heeft gewerkt en u bent nog in de proefperiode dan kunt u meteen opzeggen, want dan is er geen sprake van een opzegtermijn.
Ontslag nemen kan vrijwillig zijn, maar soms doet u het wanneer er een conflict is, wat er ook gaande is, u moet het netjes en formeel afhandelen. Als u vrijwillig ontslag neemt dan moet u aangeven wat er gaande is. U kunt eerst uw ontslag aankondigen. Daarna kunt u een gesprek aanvragen met de baas, vervolgens kunt u een ontslagbrief schrijven en dan kunt u referenties regelen. U kunt als u ergens met plezier heeft gewerkt vragen of u uw collega’s als referentie op mag geven, wanneer een nieuwe baas contact wil leggen met de “oude”  opdrachtgever(s). U kunt hiermee voor een goed netwerk zorgen, maar u kunt ook een getuigschrift vragen. Vaak krijgt u dat automatisch en zo niet dan kunt u hier maar beter naar vragen.

Werkgever, verschillende vormen van ontslag.

Een werkgever heeft ook een opzegtermijn. Deze opzegtermijn ligt vaak vast in de cao. Er zijn verschillende ontslagbrieven mogelijk. Een werkgever kan een werknemer op staande voet ontslaan. Hier zijn verschillende redenen voor mogelijk, bijvoorbeeld diefstal, werkweigering, dronkenschap of fraude. Het kan zijn dat een werknemer het niet eens is met het ontslag, dan is het mogelijk dat een werknemer een beroepsprocedure start bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Een werkgever kan ook aangeven, dat u wordt ontslagen omdat door omstandigheden een contract niet wordt verlengd. Misschien heeft u een proefperiode en is dit goed verlopen en mag u nog een half jaar blijven werken, maar wanneer dat half jaar voorbij is moet u alsnog ander werk zoeken. Dit noemen ze ook wel geen verlening van het contract. U kunt eventueel opnieuw solliciteren naar een andere functie. U kunt ook aangeven, dat u graag wilt blijven werken in het bedrijf. De mogelijkheden worden dan wellicht nog een keer voor u bekeken.